Posted on

พร้อมเพย์ (PROMPT PAY) คืออะไร

prompt-pay-e-paymentเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัว พร้อมเพย์ ( PromptPay ) ซึ่งเป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการระบบชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้ยุทธศาสตร์ National e-Payment โดย PromptPay นี้ ใช้โอนเงินระหว่างบุคคลและโอนเงินไปยังนิติบุคคล โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรประชาชน แทนการใช้หมายเลขบัญชัเงินฝากของผู้รับ โดยบริการ PromptPay จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2559 นี้ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ โดยเตรียมบัญชีธนาคาร บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เข้าไปลงทะเบียนผ่าน 4 ช่องทางคือ สาขาธนาคาร , Internet Banking , Mobile Banking และที่ตู้ ATM โดยระบบกลางพร้อมให้บริการลงทะเบียนสำหรับทุกธนาคาร 15 กรกฎาคม 2559 นี้เป็นต้นไป

promptpay-any-id

PROMPT PAY (พร้อมเพย์) ชื่อเดิมคือ Any ID ถือเป็นโครงแรกใน ยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาลไทย เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งประชาชนในการโอนเงิน และภาครัฐในการจ่ายสวัสดิการของรัฐ และเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีแก่ประชาชนด้วย ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

promptpay-any-id

PROMPT PAY คือ บริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่  โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้ประชาชนโอนเงินสะดวกง่ายขึ้น  แค่จำหมายเลขบัตรประชาชนปลายทางที่จะโอน หรือจำหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องจดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ยาวและจำยาก บริการนี้ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ได้ร่วมมือพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้โครงการ National e-Payment ลดการใช้เงินสดในการพกเงินเยอะๆ ใช้จ่ายผ่านทาง e-payment มากขึ้นง่ายด้วยปลายนิ้ว ทั้งนี้ PROMPT PAY ในเฟสแรก เริ่มที่ประชาชนทั่วไปก่อน เพื่อให้บัญชีธนาคารผูกกับบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งในอนาคตการรับเงินภาษีคืน การรับเบี้ยยังชีพทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ ก็ดำเนินการผ่านทาง Prompt Pay เช่นกัน ซึ่งจะไม่ต้องรับเช็คไปสาขาธนาคารเพื่อรับเงินแล้ว เพราะรัฐบาลจ่ายเงินให้เราทาง PROMPT PAY ทันที และยังสามารถโอนเงินให้ญาติ หรือเพื่อนๆกันเอง หรือคนอื่นๆได้ด้วย และจะรองรับโอนเงินกับร้านค้าต่างๆในอนาคต

promptpay-any-id

บริการ PromptPay ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยลดใช้เงินสด รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ E-Payment อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยคุณสมบัติหลักของบริการนี้คือ

  • สามารถโอนเงินไปให้บุคคลอื่น ไม่เกิน 5000 บาทต่อรายการ ฟรี 
  • ประชาชนได้รับเงินจากภาครัฐโดยตรง ผ่านช่องทาง PromptPay เช่น เงินคืนภาษี เป็นต้น

prompt-pay-thai-e-payment

ดังนั้น จุดเด่นของระบบ PROMPT PAY คือ การโอนเงินเข้าธนาคารเดียวกัน หรือต่างธนาคารผ่านระบบ Prompt Pay ช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมได้เยอะมาก

เมื่อสมัคร PROMPT PAY สามารถผูกบัญชีอย่างไรได้บ้าง ?

  • รูปที่ 1 บัญชีธนาคาร สามารถผูกกับบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ได้
  • รูปที่ 2 บัญชีธนาคารผูกกับบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือหลายเบอร์ได้ สูงสุด 3 เบอร์ต่อ 1 บัญชี
  • รูปที่ 3 หากมี 2 บัญชี ก็ บัญชีนึงผูกกับบัตรประชาชน ซึ่งบัญชีนั้นจะมีความสำคัญในกรณีคืนเงินภาษี หรือรับเงินกับสวัสดิการภาครัฐ อีกบัญชีนึงผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 3 เบอร์ ไว้สำหรับโอนเงิน ทำธุรกรรม
  • รูปที่ 4 สำหรับคนมีบัญชีเยอะและเบอร์มือถือเยอะ ก็สามารถผูกได้ลักษณะนี้ได้ 1 เบอร์ ต่อ 1 บัญชี
    แต่อย่างไรก็ตามบริการ PROMPT PAY นี้บัญชีธนาคาร สามารถ ผูกกับบัตรประชาชนได้เพียง 1 ใบ และเบอร์มือถือ 3 เบอร์ ต่อ 1 คนเท่านั้น และ 1 คนที่ใช้บริการ Prompt Pay ผูกกับปัญชีธนาคาร สูงสุดเพียง 4 บัญชี*

prompt-pay-e-payment  ( *ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร)

หากสนใจสมัคร PROMPT PAY ทำอย่างไร?
เตรียมบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน + บัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ
โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 4 ช่องทาง คือ สาขาธนาคาร , ตู้ ATM , Internet Banking , Mobile Banking ของธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่  เริ่มลงทะเบียน PROMPT PAY ทุกธนาคาร 15 กรกฎาคม 2559 อย่างไรก็ตามการให้บริการ PROMPT PAY เป็นการให้บริการที่แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ใช้ และอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นต้องรีบสมัครทันที เพราะกว่าจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบจริงๆ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

prompt-pay-thai-e-payment

e-payment

Cr. ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย , ศคง.1213

Published by boonpub.community team
LINE ID @boonpub.com
EMAIL info@boonpub.com