Posted on

You Don’t Need A Reason To Help People – MMMThailand

การให้คือใบเบิกทางของการรับ
” You Don’t Need A Reason To Help People .”


ชีวิตของคนเราทุกคนอยู่ได้ด้วยการรับมากกว่าการให้ ตั้งแต่เราเกิดมาเราได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ได้รับการศึกษาจากคุณครู ได้รับอาหาร อากาศจากธรรมชาติ ได้รับการยอมรับให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ได้รับโอกาสในการทำงาน ฯลฯ สรุปว่าคนเราอยู่ได้ด้วยการรับมากกว่าการให้ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าการให้มีพลังมากกว่าการรับ เช่น

เราให้ความช่วยเหลือคนหนึ่งคน จนทำให้คนๆนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ สามารถทำให้คนๆนั้นลืมตาอ้าปากได้ ก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยเหลือครอบครัวของเขา คนรอบข้างของเขาไปด้วยในตัว

คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการรับคือสิ่งที่ดีกว่าการให้ อาจจะใช่ถ้ามองในแง่ของเวลาในระยะสั้น อาจจะใช่ถ้ามองในแง่ของวัตถุสิ่งของ แต่ถ้าเรามองให้ครอบคลุมในทุกด้านจะเห็นว่าการให้เป็นสิ่งที่ผู้ให้ได้ประโยชน์มากกว่าการรับ เพราะการให้นั้นผู้ให้ได้รับผลตอบแทนทันทีคือ “ความสุขใจ” จากการให้ และการให้เป็นความสุขแท้ที่อยู่กับเรานาน แต่การรับผู้รับดีใจเพียงชั่วครู่ชั่วยาม เมื่อของที่ได้รับมาหมดไปความสุขใจก็หมดตาม

อยากให้ทุกคนคิดว่า “การให้” คือใบเบิกทางในการรับ ถ้าตลอดชีวิตนี้เราไม่เคยให้อะไรใครเลย เราเป็นเพียงผู้รับ เราก็คงได้รับสิ่งต่างๆในชีวิตไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่ถ้าเราเป็นผู้ให้ รับรองได้ว่าไม่ช้าก็นาน ผลของการให้ของเราจะทำหน้าที่เป็นใบเบิกทางนำพาชีวิตเราไปสู่การรับอย่างแน่นอน แต่ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าทุกครั้งที่ให้คนอื่นเราจะต้องได้รับผลตอบแทนแบบนั้นแบบนี้กลับคืนมา ขอให้ให้ผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้แบบไม่หวังผลตอบแทน แล้วผลตอบแทนจะกลับมาเอง เหมือนกับที่คนที่เป็นนักขายเขามักจะพูดกันว่า “การขายที่เก่งที่สุดคือ การขายแบบไม่ขาย” เช่นเดียวกัน การให้ที่ดีที่สุดคือ “การให้แบบไม่หวังผลตอบแทน” นั่นเอง

การให้เปรียบเสมือนใบเบิกอะไหล่รถยนต์ เราจะไปหวังเพียงว่าใบเบิกแต่ละใบจะต้องได้อะไหล่ชิ้นนั้นชิ้นนี้กลับมาไม่ได้ ขอให้เราสะสมใบเบิก(คือการให้) ให้มากๆ วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เพียงแค่อะไหล่รถยนต์ แต่เราอาจจะได้รถยนต์หนึ่งคันก็ได้ เช่นเดียวกันกับการให้ เราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าการให้ครั้งนี้ เราจะได้อะไร แต่ผมเชื่อว่าผลของการให้ในชีวิตของคนๆหนึ่งย่อมกลับมาสู่ผู้ให้อย่างแน่นอน อาจจะมาเร็วมาช้า มามากมาน้อยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคน คนที่ประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันหลายคนอาจจะเกิดจากผลของการให้โดยไม่รู้ตัว เพราะการให้เรารู้ว่าเราให้อะไรกับใคร เมื่อไหร่ เท่าไหร่ แต่การรับนั้นเป็นเรื่องยากที่จะประเมินค่าได้ ถ้าจะถามว่าวันนี้เราให้อะไรใครบ้าง ก็คงจะพอตอบได้ แต่ถ้าจะถามว่าวันนี้เราได้รับอะไรเข้ามาในชีวิตบ้าง เพราะชีวิตอยู่ได้ด้วยการรับ(อากาศ น้ำ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ความอบอุ่น การยอมรับ ฯลฯ) ตลอดเวลา

สรุป ถ้าใครต้องการรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ควรจะเริ่มต้นจากการให้ ยิ่งให้มาก ยิ่งมีโอกาสรับกลับคืนมามาก และขอให้จำไว้ว่า ถ้าเราให้เพราะอยากรับ เราก็จะได้รับเท่ากับหรือน้อยกว่าที่เราหวังไว้ แต่ถ้าเราให้แบบไม่หวังผลตอบแทน เรามีโอกาสได้รับกลับคืนมามากกว่าอย่างแน่นอน

Cr. บทความ (narongwits.com)

Cr. Life Vest Inside – Kindness Boomerang <channel>

Music Credits:
‘One Day’ – Matisyahu

#POWER OF GIVING 

“The More You Give, The More You Get.” – ยิ่งให้ยิ่งได้รับ
Join > MMM Global Thailand (Official)

MMMThailand – Power of Giving
https://www.facebook.com/groups/MMMGlobalThailand/

bst rgds,
Powered by boonpub.com Together, We change the world.

how_is_work_th