Posted on

เจ็กเย็บจักร ฟรีแลนซ์ [ 02:36 min ]

บุณย์ผับ ฟรีแลนซ์

จักรเย็บผ้า

#เจ็กเย็บจักร อั๊วะเป็งคงจีง อั๊วะมาหากิงอยู่ใลเมืองทาย อั๊วะมีเมียรักฉายลาย มีลูกด้วยกันสองคง อีสวยทั้งคู่ อีหลูล่ายง ยังไม่มีผัวสักคง หลุ่มๆติกเเจ  ลูกสาวคงโตสวยโก้คัยๆหลงรัก อั๊วะส่งให้ไปเรียนเย็บจักร อยาำกให้มังเย็บเก่งเหมืองเเม่ ลูกอั๊วะนั้นเจ๋ง เย็บเก่งลูกค้าติกเเจ อยากให้มันเย็บเก่งเหมืองเเม่ อั๊วะจึงไล้หักเย็บให้มัง       ลูกสาวคงเล็ก เฮ้อ..ยังให้เย็บไม่ไล้ เพราะตัวมังยังม่ายหย่าย อั๊วะก้อหลักใจเหมืองกาง   อีถีบจักรม่ายไหว อั๊วะจึงมะไล้หักเย็บให้มัง       ไว้ให้โตก่องเถอะนั่ง อั๊วะจาหักให้มังเย็บซิกเเซ็ก

* เย็บเก่งเย็บเเน่ต้องยกให้เเม่ของมัง
เมียอั๊วะเย็บไล้ทั้งวัง เมียฉังเย็บสะบั้งหั่งเเหลก
เย็บซ้ายเย็บขวาเย็บหลังเย็บหน้าเย็บท่าซิกเเซ้ก
เมียอั๊วะเย็บท่าเเปลกๆ จึงมีเเขกจ้างเย็บประจาม..ฮ้อ

เย็บเก่งเย็บเเน่ต้องยกให้เเม่ของมาง
เมียอั๊วะเย็บไล้ท้างวัง เมียฉังเย็บสะบั้งหั่งเเหลก
เย็บซ้ายเย็บขวาเย็บหลังเย็บหน้าเย็บท่าซิกเเซ้ก
เมียอั๊วะเย็บท่าเเปลกๆ อีเย็บเเหลกเย็บไล้เย็บลี

วังจังเย็บครึ่งวัง
วังอังคางเย็บไล้ไม่หยุด
วังพุกก้อเย็บซาบัก
วังหฤหักเย็บไล้เย็บลี
วังศุกร์เย็บเเค่ตองเช้า
นี้ส่วงวังเสาร์ เย็บตองตีสี่
วังอาทิกเรี่ยวเเรงไม่มี เมียอั๊วะนี้เย็บรอบมิกไน้…เย้บผ้าาาาา

ศิลปิน:บุญโทน คนหนุ่ม

Cr. สร้างป้ายที่ freelance.splendith.com

@JB

Published by bOOnpub.Community Team.