สิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่ต้องทำ คะแนน สมาพันธ์ คะแนน ส่วนบุคคล  
  Ark of Osiris (หีบของโอซิริส) เก็บ Ark นำส่งสำเร็จ 3000 300  
  Altar (แท่นบูชา) ยึดครองครั้งแรก 750 75  
  ในระหว่างครอบครอง 150 / นาที 15/นาที  
  Shrines (ศาลเจ้า) ยึดครองครั้งแรก 400 40  
  ในระหว่างครอบครอง 80 / นาที 8/นาที  
  Outpost (ด่านหน้า) ยึดครองครั้งแรก 80 8  
  ในระหว่างครอบครอง 30 / นาที 3/นาที  
  Obelisk (อนุเสาวรีย์) ยึดครองครั้งแรก 100 10  
  ในระหว่างครอบครอง 20 / นาที 2/นาที  
  คาราวาน ระดับ1 ฟาร์มเสบียง 50 150  
  คาราวาน ระดับ2 ฟาร์มเสบียง 75 225  
  คาราวาน ระดับ3 ฟาร์มเสบียง 100 300  
    ป้องกัน - 10K Power = 40  points  
  การสังหาร โจมตี - 10K Power = 80  points  
    สมรภูมิรบ - 10K Power = 40  points  
        JBTH