รายการ สิ่งที่ต้องทำ คะแนน สมาพันธ์ คะแนน ส่วนบุคคล  
  Ark of Osiris (หีบโอซิริส) เก็บ Ark นำส่งให้สำเร็จ 3000 - 4500 300 - 450  
  Altar (แท่นบูชา) ยึดครองครั้งแรก 750 75  
  ในระหว่างครอบครอง 150 / นาที 15/นาที  
  Shrines (สถานบูชา) ยึดครองครั้งแรก 400 40  
  ในระหว่างครอบครอง 80 / นาที 8/นาที  
  Outpost (ด่าน) ยึดครองครั้งแรก 80 8  
  ในระหว่างครอบครอง 30 / นาที 3/นาที  
  Obelisk (โอเบลิสก์) ยึดครองครั้งแรก 100 10  
  ในระหว่างครอบครอง 20 / นาที 2/นาที  
  คาราวาน Lv. 1 ฟาร์มเสบียง 50 150  
  คาราวาน Lv. 2 ฟาร์มเสบียง 75 225  
  คาราวาน Lv. 3 ฟาร์มเสบียง 100 300  
    ป้องกัน - 10K Power = 40  points  
  การสังหาร จู่โจม - 10K Power = 80  points  
    สมรภูมิรบ - 10K Power = 40  points  
        JBTH  
        www.boonpub.com/ROK/